Jump to the main content block

專任老師

系主任

姓名

專長

辦公室

分機.

E-mail

個人頁面


image


顏文娟


Wen-Jiuan Yen

精神科護理


Mental Health Nursing

正心樓


1113I

12325


wyen@csmu.edu.tw

 

連結


教授

姓名

專長

辦公室

分機.

E-mail

個人頁面


image


郭碧照

Pi-Chao Kuo


婦嬰護理學、婦女健康學、


護理倫理學

正心樓


1112D

12330


kbj@csmu.edu.tw

連結

image


李淑杏

 

Shu-Hsin Lee


婦嬰護理學


婦女健康學

正心樓


1112E

12331


shl@csmu.edu.tw

連結

image


廖玟君

Wen-Chun Liao


老人護理


睡眠研究


神經學護理

正心樓


1113H

12324


wcl@csmu.edu.tw

連結

image


李選


Sheuan Lee


精神科護理與心理諮商

學人摟


2樓208

11769


sheuan@csmu.edu.tw

連結

副教授

姓名

專長

辦公室

分機.

E-mail

個人頁面


image


蕭秋月

 

Chiu-Yueh Hsiao


精神科護理學


家庭護理學

正心樓


113D

12318


chsiao@csmu.edu.tw

連結

image


郭青萍

Ching-Pyng Kuo


社區衛生護理學

正心樓


1225A

12311


pyng@csmu.edu.tw

連結

助理教授

姓名

專長

辦公室

分機.

E-mail

個人頁面


image


盧燕嬌

Yen-Chiao (Angel) Lu護理資訊


護理行政管理


婦嬰護理學


人因工程


線上學習


正心樓


1112F

12332


angellu@csmu.edu.tw

連結

image


徐明儀

Ming Yi Hsu


量性及質性研究方法


敘事研究法


問卷發展


護理品質


老人健康服務發展


職場健康促進


工作生活品質


護理專業角色發展


正心樓


1112C

12329


mingyi@csmu.edu.tw

連結

image


林晏如

Yen Ju Lin


健康行為之改變、健康促進、


網路問卷之發展與應用


三角交叉檢視法


社區衛生護理學

正心樓


1112B

12328


yjlin@csmu.edu.tw

連結

image


李其融

Chi-Rong Li


生物統計學


ROC曲線分析


廣義統計推論

正心樓


1112A

12327


licr1212@csmu.edu.tw

連結

image


喬佳宜

Chia-Yi Chiao


社區衛生護理學


老人護理學


長期照護

正心樓


1113G

12323


joy831@csmu.edu.tw

連結

image


汪秀怜


兒科護理學


慢性病病童健康行為


青少年之健康行為


Systematic review


Secondary analysis

正心樓


1125D

12356


shwht12@csmu.edu.tw

連結

image


蔡麗雅

Li-Ya Tsai


成人內外科護理學


基本護理學


身體檢查與評估

正心樓


1225C

12163


celine@csmu.edu.tw

連結

image


黃正宜

Cheng-Yi Huang


成人內外科護理學


急症護理學


人類性學


美容衛生

正心樓


1225B

12164


huangcy@csmu.edu.tw

連結

講師

姓名

專長

辦公室

分機.

E-mail

個人頁面


image


石芬芬

Fen-Fen Shih


精神衛生護理學


人際關係與溝通


婦女健康與情緒困擾


自殺防治

正心樓


1125C

12355


grace@csmu.edu.tw

連結

image


莊小玲

Hsiao-Ling Chuang


人類發展學、兒科護理學


高危險新生兒之照護

正心樓


1125D

12355


ling0911@csmu.edu.tw

連結